حمیدرضا عراقی، رئیس هیأت مدیره  شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: صرفه‌جویی در مصرف سوخت از جمله گاز در کشور فاقد متولی بوده و در مبادی مصرف سوخت کشور هیچ کنترلی وجود ندارد.

وی بیان کرد: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، کار خاصی برای کاهش مصرف سوخت در کشور انجام نداده و این سازمان دچار وادادگی شده و مسئول بهینه‌‎سازی مصرف سوخت کشور مشخص نیست. شرکت ملی نفت در قالب یک بنگاه تجاری به عنوان متولی تولیدکننده گاز از محل فروش گاز در داخل سود نمی‌کند و دچار زیان است.

عراقی افزود: افت فشار گاز در سال‌های آینده به دلیل ناترازی بیشتر خواهد شد و اگر تولید افزایش پیدا نکند مشکل کمبود گاز از مشکل کمبود آب در سال‌های آینده به مراتب بدتر هم خواهد شد.

وی اظهار داشت: افت شدید صادرات گاز کشور به دلیل ضعف در دیپلماسی صادرات گاز در سال‌های گذشته و  بالا بودن میزان مصرف داخلی است.