به گزارش «نود اقتصادی»، در آبان‌ماه برای دومین ماه متوالی، نرخ تورم در سطح کشور نسبت به ماه قبل از آن کمتر شده است.

در نتیجه سیاست‌های انضباط بودجه‌ای و پولی دولت رئیسی و توقف استقراض از بانک مرکزی، در دو ماه اخیر نرخ تورم نزولی شده است.