دکتر رضا مسیبی بهبهانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت، در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: سرمایه‌گذاری ضعیف در حوزه صنعت نفت و گاز در سال‌های اخیر و عدم احداث پالایشگاه‌های جدید در کشور، ناشی از اشتباهات وزارت نفت است. مهندس زنگنه همواره اعلام می‌کرد که دغدغه تولید را در سر دارد در حالیکه موتور محرک تولید در کشور، سرمایه انسانی و نخبگان دانشگاهی هستند که او نسبت به آنها جفا کرد.

وی بیان کرد: توسعه میادین نفت و گاز کشور صرفنظر از سرمایه‌گذاری مالی، نیازمند حضور افراد نخبه در صنعت نفت بود که بسیاری از نخبگان صنعت نفت به دلیل برخوردهای دیکتاتورمآبانه وزیر سابق نفت از کشور مهاجرت کردند.

مسیبی بهبهانی افزود: در دوران وزارت  آقای زنگنه، دانشگاه صنعت نفت خیلی تضعیف شد در صورتیکه این دانشگاه می‌توانست قطب علمی نفت و گاز خاورمیانه باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعت نفت گفت: آقای زنگنه در مجلس گفته بود وظیفه دارد تا نمایندگان مجلس را جذب  وزارت نفت کند در حالیکه متاسفانه همزمان با این صحبت‌ها، ایشان بارها با استخدام نخبگان فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعت نفت مخالفت می‌کرد. این رفتارها، ظلم بزرگی به صنعت نفت بود.