به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای مسکن شهر تهران از سال ۱۳۷۰ تا ۷ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در این شهر با رشد ۶۳۸ برابری از ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۷۰ به بیش از ۳۰ میلیون تومان در ۷ماهه نخست سال جاری رسیده است.

در بین دولت‌های این دوره، در ۵ سال دولت هاشمی (سال ۶۸ و ۶۹ فاقد آمار) قیمت مسکن ۲۲۸ درصد رشد داشته است. در دوره ۸ ساله دولت محمد خاتمی قیمت مسکن ۳۱۶ درصد رشد داشته است. در دولت احمدی‌نژاد نیز قیمت هرمترمربع زیربنای مسکونی با رشد ۴۹۰ درصدی از حدود ۶۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان رسیده است. اما در دوره ۸ساله دولت روحانی قیمت مسکن با رشد ۶۹۰ درصدی از ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است.