به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی ایران در پایان شهریورماه سال جاری از کل مانده تسهیلات اعطایی ۲ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی، ۸/۳ درصد آن مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه، ۳۱/۲ درصد مربوط به قراردادهای مرابحه، ۱۹/۴ درصد فروش اقساطی، ۱۵/۷ درصد مشارکت مدنی، ۶/۹ درصد مشارکت حقوقی، ۴/۴ درصد جعاله، ۲/۱ درصد سلف، ۱/۲ درصد مضاربه و ۱۰ درصد نیز مربوط به سایر قراردادهاست.

قابل ذکر است در بانک‌‍‌های خصوصی و موسسات اعتباری سهم تسهیلات قرض‌الحسنه حدود ۷/۸ درصد است.