بشنوید: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت ارز کاهشی و تورم نزولی شود، اما از سوی دیگر شاخص بورس افزایشی باشد