به گزارش «نود اقتصادی» براساس توضیحات صورت مالی سال ۱۳۹۹ بانک ملت، برخی از شرکت‌های فرعی گروه ملت تعدادی از سهام شرکت‌های بورسی را جمعا به مبلغ ۴۹۲ میلیارد تومان به صورت وکالتی از اشخاص وابسته و در قالب تفاهم‌نامه خریداری کرده و از این محل سود بیش از ۱۳۲ میلیارد تومانی را شناسایی کرده‌اند.  

قابل ذکر است براساس ابلاغیه‌های سازمان بورس و همچنین ماده ۳۶ احکام دائمی برنامه پنجم توسعه کشور، این‌گونه معاملات خارج از بورس غیرقانونی و باطل است.