به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا فرزین در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی اظهار داشت: کیفیت ارزیابی دارایی‌های بانک ملی باید شناسایی شده و ناترازی های موجود شامل ناترازی دارایی و بدهی، ناترازی درآمد و هزینه، جریان ورود و خروج وجوه نقد باید متحول شود. 

وی بیان کرد: سرمایه بانک ملی ایران باید حداقل معادل ۵ میلیارد دلار باشد. 

فرزین افزود: بانک ملی ایران زیر آوار بنگاه‌داری در حال خفه شدن است، بانک ملی ایران نباید بنگاهداری کند، ‌بلکه باید بنگاه خلق کند.

 مدیرعامل جدید بانک ملی گفت: ماشین تولید زیان این بانک باید متوقف شود.