به گزارش «نود اقتصادی»، حمید لیلاز، برادر سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو دیزل از یک شرکت وابسته به سایپا سردرآورد!

حمید لیلاز، تا همین چند وقت پیش در هیات مدیره مهندسی توسعه سایپا بود که اکنون با جدایی از آنجا به عنوان رئیس هیات مدیره به شرکت توسعه بازرگانی برنا، پیوسته است.

گفته می‌شود که نفوذ سعید لیلاز در انتصاب برادر در هیات مدیره شرکت‌های وابسته به سایپا چندان هم بی‌تاثیر نبوده است.

سعید لیلاز، در حال حاضر قائم مقام مدیرعامل ایران خودرودیزل در امور بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش است که به صورت همزمان در ترکیب هیات مدیره شرکت گواه هم حضور دارد.