به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و دلار و کاهش قیمت سکه است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۹ (یک هزار و هفتصد و نود و نه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۹۹

۶.۵۰

۰.۳۶

09:00

۱,۷۹۲

-۳.۵۰

-۰.۲

۲ روز پیش

۱,۷۹۶

۱۴

۰.۷۸

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۸۰۰ تومان افزایش، ۱,۱۶۵,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۶۵,۶۰۰

۴,۸۰۰

۰.۴۱

11:26

۱,۱۶۰,۸۰۰

۱۲,۰۰۰

۱.۰۳

۲ روز پیش

۱,۱۴۸,۸۰۰

۵,۶۰۰

۰.۴۸

۴ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۴۸,۰۰۰ (پنج میلیون و چهل و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۶۴۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۶۴۰

۱۱۰

۰.۳۹

11:24

۲۷,۵۳۰

۱۸۰

۰.۶۵

۲ روز پیش

۲۷,۳۵۰

۵۰

۰.۱۸

۴ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۹ درصدی، از ۲۶,۷۷۹ (بیست و شش هزار و هفتصد و هفتاد و نه ) تومان به ۲۷,۰۲۳ (بیست و هفت هزار و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۰۲۳

۲۴۴

۰.۹

11:25

۲۶,۷۷۹

۲۹۸

۱.۱۱

۲ روز پیش

۲۶,۴۸۱

-۸۷

-۰.۳۳

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۳۶ درصدی، از ۳۲,۰۸۳ (سی و دو هزار و هشتاد و سه ) تومان به ۳۲,۲۰۰ (سی و دو هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۲۰۰

۱۱۷

۰.۳۶

11:20

۳۲,۰۸۳

۲۲۳

۰.۶۹

۲ روز پیش

۳۱,۸۶۰

۱۰۰

۰.۳۱

۴ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۳۸ تومان افزایش، ۳۸,۰۳۸ (سی و هشت هزار و سی و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۰۳۸

۱۳۸

۰.۳۶

11:20

۳۷,۹۰۰

۱۰۶

۰.۲۷

۲ روز پیش

۳۷,۷۹۴

۲۹۲

۰.۷۷

۴ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۳۰ (هفت هزار و پانصد و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۳۵۲ (بیست و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,910,000 (یازده میلیون و نهصد و ده هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش 0.08 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۹۱۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۰۹

11:25

۱۱,۹۲۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰

۰.۹۲

۲ روز پیش

۱۱,۸۱۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۰.۷۱

۴ روز پیش

منبع: دنیای اقتصاد