به گزارش «نود اقتصادی» بررسی وضعیت سود و زیان ۴۷۶ شرکت بورسی در سال گذشته نشان می‌دهد از این تعداد، حدود ۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند.

قابل ذکر است در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۸ تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی ۵۴ شرکت بوده است.