میزگرد نقش معاونت علمی رئیس جمهور در توسعه معادن با حضور دکتر عزیزالله عصاری (معاون سابق شرکت شستا، معاون سابق سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)، مهندس محمد حسن عرفانیان آسیایی (بنیان گذار فولاد مبارکه ایران)، دکتر بهرام شکوری ( رئیس انجمن مس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران) و  دکتر امیر بیژن یسربی ( برگزیده بنیاد ملی نخبگان در علوم زمین ) در دفتر «نود اقتصادی» برگزار شد.