به گزارش «نود اقتصادی»، به نقل از اتاق اصناف ایران، بر  اساس این اطلاعیه، صدور و تمدید پروانه کسب، کارت مباشر و همچنین کارت بهداشت برای تمامی شاغلان در واحدهای صنفی، منوط به انجام واکسیناسیون است. بنابراین ضروری است کلیه صنوف در انجام این امر مهم تا پایان مهر ماه تعجیل کنند.

شایان ذکر است فعالیت کلیه مشاغل و به ویژه مشاغلی که مشمول گروه های فعالیت ماده (١٣) قانون آشامیدنی و خوراکی می‌شوند، از ابتدای آبان ماه سال جاری، مشروط به دریافت حداقل یک دوز واکسن به شاغلین در این صنوف و کسب وکارها خواهد بود.

همچنین از اول آبان ماه سال جاری، صدور و تمدید تمامی مجوزهای مربوط به فعالیت کسب وکارها، اعم ازکسب وکارهای خصوصی و عمومی و خدمات دهندگان، نظیر رانندگان انواع ناوگان حمل ونقل بار و مسافر (اعم از درون شهری وبرون شهری)، منوط به واکسیناسیون حداقل دوز اول و ادامه فعالیت ایشان مشروط به واکسیناسیون دوز دوم جامعه هدف مورد نظر، حداکثر تا پایان بهمن ماه ١۴٠٠ است.

اطلاعیه فوق به استناد ابلاغیه شماره ۱۱۴۸۳۳ تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا واصله طی روز جاری است.