به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و دلار و کاهش قیمت سکه است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۴۳,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۴۳,۹۰۰

۴۰۰

۰.۰۳

11:41

۱,۱۴۳,۵۰۰

۱,۶۰۰

۰.۱۳

روز قبل

۱,۱۴۱,۹۰۰

۷,۹۰۰

۰.۶۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

 

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۴,۹۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان به ۴,۹۵۷,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه و هفت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۲۵۰ (بیست و هفت هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۲۵۰

۲۰

۰.۰۷

11:40

۲۷,۲۳۰

۱۷۰

۰.۶۲

روز قبل

۲۷,۰۶۰

-۱۱۰

-۰.۴۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

 

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۲۶,۳۰۰ (بیست و شش هزار و سیصد ) تومان به ۲۶,۳۵۰ (بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۳۵۰

۵۰

۰.۱۸

11:41

۲۶,۳۰۰

۶۷

۰.۲۵

روز قبل

۲۶,۲۳۳

-۷۲

-۰.۲۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
 

یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۱,۵۷۵ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۵۷۵

۰

۰

11:20

۳۱,۵۷۵

۱۴۳

۰.۴۵

روز قبل

۳۱,۴۳۲

۵.۰۰

۰.۰۱

۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز
 

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۳۷,۴۶۳ (سی و هفت هزار و چهارصد و شصت و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۴۶۳

۰

۰

11:20

۳۷,۴۶۳

۳۷۰

۰.۹۸

روز قبل

۳۷,۰۹۳

۶۹

۰.۱۸

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز
 

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۷,۴۵۰ (هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۰۱۵ (بیست و دو هزار و پانزده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,800,000 (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۸۰۰,۰۰۰

-۵,۰۰۰

-۰.۰۵

11:40

۱۱,۸۰۵,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۰.۶۷

روز قبل

۱۱,۷۲۵,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۰۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه
 

نیم سکه، امروز به ۵,۹۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۷۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۱۷

11:42

۵,۹۸۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۴

روز قبل

۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰

۰.۴۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه
 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۴۸۸,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد