بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، دولت روحانی فقط ۲۸ درصد احکام بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲ درصد احکام قانونی بودجه، تخلف داشته است.

به گزارش «نود اقتصادی»، این در حالی است که روحانی در ابتدای دولتش وعده می‌داد که دولت قانونمدار تشکیل خواهد داد اما بی‌سابقه‌ترین تخلفات بودجه‌ای تاریخ را مرتکب شده است.

بیشتر بخوانید: دولت روحانی در سال گذشته ۳۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد