حجت‌‌اله اسماعیلی، عضو هیأت مدیره صبا انرژی اظهار داشت: در یک قاعده کلی ۶۰ درصد از صادرات تمام کشورها به کشورهای همسایه و حاشیه خودشان است که متاسفانه این ظرفیت در ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: برای مثال ۹ تا ۱۲ میلیارد دلار از صادرات ایران به کشور عراق، ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار به کشور چین، ۳ تا ۴ میلیارد دلار به افغانستان، ۴ میلیارد دلار به کشورهای حاشیه خلیج فارس، ۱ میلیارد دلار به کشورهای اوراسیا و ۱ میلیارد دلار نیز به سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی است.

اسماعیلی گفت: لذا نکته بسیار مهمی که می‌توان به آن اشاره کرد مدل تجارت مطلوبی است که ایران می‌تواند از آن با فرض باقی ماندن تحریم‌ها استفاده کند، آن هم استفاده از ظرفیت اقتصادی کشورهای همسایه است که در سال‌های گذشته بسیار مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است و دیپلماسی اقتصادی باید قدرت بیشتری از قبل داشته باشد.