مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس، در راستای رسیدگی به موضوع کشف ماینر در شرکت بورس تهران به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت در نشست امروز کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس با حضور اعضای هیات مدیره شرکت بورس، برخی از اعضای هیات مدیره گفته‌اند که در جریان حضور ماینرها نبوده و برخی نیز گفته‌اند که در جریان ماینرها بوده‌اند!

سمیه سادات آقامیری در گفتگو با «نود اقتصادی» اذعان داشت که در جلسه امروز کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس، دفاعیات اعضای هیات مدیره شرکت بورس تهران اخذ و قرار شد تا مستندات جدیدی نیز به این کمیته ارایه دهند، زیرا فرض بر این است که همه اعضای هیات مدیره در جریان حضور ماینرها بوده‌اند.

گفتنی است به تازگی، تعدادی ماینر از سوی شرکت بورس تهران مورد بهره برداری قرار گرفته که در ساختمان شرکت مزبور کشف شده و مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده است.

لازم به ذکر است هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران را افرادی چون امیرتقی خان تجریشی، جواد عشقی نژاد، محمدعلی میرزاکوچک شیرازی، محمدرضا محسنی، حسین بوستانی، مهدی امیری و سید مهدی سدیدی تشکیل می‌دهند. در حال حاضر علی صحرائی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران است.