به گزارش «نود اقتصادی» طبق اطلاعات صورت مالی بانک صنعت‌ومعدن، مانده تسهیلات کلان غیرجاری در این بانک تا پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است براساس توضیحات صورت مالی، بخشی از این تسهیلات غیرجاری از محل منابع صندوق توسعه ملی است.