به گزارش «نود اقتصادی» از مجموع نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی گروه بانک ملی، نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به خود بانک بوده که از این مقدار، ۲۶ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان آن را شعب خارج از کشور این بانک پرداخت کرده‌اند.

قابل ذکر است از مجموع نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی گروه بانک ملی، حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن جزء تسهیلات غیرجاری است که از این مقدار، ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن جزء تسهیلات مشکوک‌الوصول است.

تسهیلات مشکوک‌الوصول مطالباتی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری اقدام به پرداخت نکرده باشد.