دکتر محمدرضا یزدی زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی برای «نود اقتصادی» نوشت‌: در هیاهوی طرح واردات خودرو، اصل موضوع مغفول مانده است، دولت به نمایندگی از ملت در اقتصاد تصمیم میگیرد، در هر کشوری دولت ها دارای انحصاراتی هستند، این انحصارات متعلق به کل ملت هستند و به همین دلیل مطابق تعریف بین المللی ، درآمد حاصل از این انحصارات مالیات است و دولت حق ندارد درآمد حاصل از انحصارات را بصورت رانت در اختیار عده آیی خاص قرار دهد.

بنابراین بمنظور تحقق عدالت و حذف رانت ، دولت مکلف است هر امتیاز دولتی (از کالاها ، امتیازات ، پروانه ها ی بهره برداری و کسب و کار و از جمله مجوزهای واردات) را که بیش از یک متقاضی واجد الشرایط دارد را از طریق مزایده واگذار و درآمد حاصل را به بودجه عمومی واریز کند.

رانت واردات یک میلیارد دلار خودرو از درآمدهای مالیاتی کشور بیشتر است . ضمن آنکه در شرایط کنونی  حجم نقدینگی و تقاضای بالقوه در کشور ، واردات خودرو نه کیفیت خودروی داخلی را بالا می‌برد و نه توانایی تعدیل قیمت در بازار را دارد.