به گزارش «نود اقتصادی»، حسن عباسی معروفان، مدیرکل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بانک مرکزی نباید هر وقت که ارز به دستش رسید به تأمین نهاده‌های دامی تخصیص دهد و بگوید تأخیری در تأمین ارز صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: این نهاد باید حداقل ماهانه یک میلیارد دلار ارز تأمین و تخصیص می‌داد، در ماه‌های قبل بعضاً ماهانه به جای یک میلیارد دلار، فقط ۲۴۰ میلیون دلار تأمین و تخصیص داده‌اند و ماه بعد، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار تأمین کرده اند. بانک مرکزی نتوانسته سرانه ماهانه تأمین ارز را فراهم نماید.