به گزارش «نود اقتصادی»، فرامرز توفیقی،‌ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: در حال حاضر تورم سبد معیشت کارگران ۶۸ درصد است. گزارش های مرکز آمار در مردادماه حکایت از قیمت هایی دارد که با بازار فاصله بسیاری دارد. تورم نباید با عدد سازی کاهش یابد. مثلا قیمت رب گوجه فرنگی طی یک ماه اخیر افزایش چشمگیر داشته است. انتظار می رود اقدامات درباره نرخ تورم دقیق و عملیاتی انجام شود.