به گزارش «نود اقتصادی»، ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ۳۰ درصد نیاز پنبه کشور در داخل تولید می‌شود و ۷۰ درصد باقی‌مانده باید از خارج از کشور وارد شود.

وی بیان کرد: اکنون نه تنها نباید برای واردات پنبه تعرفه اعمال شود، بلکه باید از واردکننده نیز حمایت شود. در صورت تحقق این مهم ۷۰ درصد نیاز کشور تامین شده و چرخه کارخانجات نساجی می‌چرخد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بسیاری از کشورها برای حفظ صنعت نساجی یارانه به تولیدکننده، پرداخت می‌کنند؛ به طور مثال برخی برندهای پوشاک ترکیه، در ایران سرمایه‌گذاری کرده و مغازه‌های بزرگی تاسیس کردند چرا که دولت ترکیه ۷۵ درصد هزینه‌های آنها را می‌پردازد در حالی که در کشور ما به دلیل سوء مدیریت‌ها و تصمیمات خلق الساعه صنعت نساجی با مشکلات بسیاری روبرو شده است.