نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع بحران آب با حضور دکتر رضا شهبازبیگی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مجید سیاری، معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران و دکتر عباس اکبرزاده، معاون موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در محل سایت «نود اقتصادی» برگزار شد.