به گزارش «نود اقتصادی»، همایش بانکداری اسلامی امسال به عنوان اولین همایش بانکی در دولت سیزدهم با یک حاشیه در خصوص انتخاب رئیس کل بانک مرکزی همراه بود. در روز پایانی همایش و در نشستی که برای روسای کل پیشین بانک مرکزی تعیین شده بود، محمد طالبی دبیرکل فعلی بانک مرکزی با نشستن در کنار روسای قبلی بانک مرکزی شائبه انتخابش برای ریاست کلی بانک مرکزی را پررنگ کرد. 

 گفتنی است از طالبی در کنار علی صالح آبادی و غلامرضا سلیمانی به عنوان گزینه ریاست کلی بانک مرکزی یاد می‌شود که به گواه برخی تحلیل‌ها این رفتار دبیرکل بانک مرکزی در نشست این هفته بانکداری اسلامی، احتمال رئیسی کلی او در دولت سیزدهم را بالا برده است.

منبع: اقتصاد نیوز