به گزارش «نود اقتصادی» براساس آخرین صورت مالی بانک سرمایه، زیان انباشته این بانک در پایان بهار سال جاری به ۳۵ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان رسیده است. این زیان ۸۸ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک سرمایه است. 

براساس صورت مالی، مانده مطالبات غیرجاری بانک معادل ۹۴ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک است. همچنین کفایت سرمایه این بانک به منفی ۳۹۷ درصد رسیده است، درحالی‌که براساس قوانین بانک مرکزی این مقدار باید مثبت ۸ درصد باشد.

طبق اطلاعات صورت مالی، بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت تا پایان سال گذشته ۲۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان بوده است. 

قابل ذکر است درحال حاضر سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ ۳۳ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان کاهش یافته و درجه اهری به منفی ۲۳۲ درصد رسیده است. علاوه‌براین، مانده مطالبات بانک از ابربدهکاران که شامل ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی است، در پایان سال گذشته به ۲۱ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان رسیده است.