به گزارش «نود اقتصادی» کمبود و قیمت بالای هویج در هفته‌های اخیر درحالی است که صادرات این محصول نیز در ۴ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حول و حوش ۳۰ درصد کاهش داشته است.

طبق آمارهای گمرک ایران، در ۴ ماهه ابتدایی امسال درحالی ۲۵ هزار تن هویج به ارزش ۴ میلیون دلار صادر شده که این میزان در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵/۵ هزار تن به ارزش نزدیک به ۶ میلیون دلار بوده است. به عبارتی، در ۴ماهه ابتدایی امسال صادرات هویج به لحاظ وزنی ۲۹ و به لحاظ ارزش نیز ۳۲ درصدی کاهش یافته است.