به گزارش «نود اقتصادی»، اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور اظهار داشت: مرغداران اکنون بشدت در تامین به موقع نهاده های دامی با چالش‌های بسیاری همراه هستند. هنوز برخی از واحدهای تولیدی ذرت و سویای مورد نیاز خود را که دو ماه پیش خریداری کرده بودند، دریافت نکرده اند. این اتفاق منجر می‌شود مرغداران نهاده‌های مورد نیاز خود را در این بازه از بازار آزاد با قیمتهای بالا تهیه کنند.