اخبار شرکتها-بانک تجارت از سال ۱۳۹۶تا ۱۳۹۹ تقریباً ۱،۱۰۰میلیون دلار بالغ بر ۶۵۳ فقره ضمانتنامه ارزی به منظور طرح های توسعه ای و پروژه های کلان ملی در راستای رونق و جهش تولید صادر کرد.