به گزارش‌«نود اقتصادی»، فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: با وجود اینکه در حال حاضر بسیاری از مصرف‌کنندگان اصلی نمی‌توانند در طرح‌های فروش فوری خودرو برنده شوند، خانواده‌هایی وجود دارند که چند نفر از اعضای آنها توانستند در این طرح‌ها برنده شده و سودهای چند میلیونی به دست آورند.

وی بیان کرد: با سازوکار کنونی فروش خودرو، مصرف کننده اصلی از دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای محروم است. منظور از ایجاد تعادل میان تقاضا و عرضه، واقعی شدن رسیدگی به نیاز مصرف‌کنندگان است در حال حاضر بسیاری از خریداران با هدف سوداگری وارد بازار خودرو می‌شوند که باید با اعمال سیاست‌هایی مانند اخذ مالیات می‌توان از حضور دلالان جلوگیری کرد.