به گزارش‌ «نود اقتصادی»، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار داشت: عامل اصلی رشد نقدینگی در کشور وام‌هایی است که بانک‌ها به مردم می‌دهند. سال گذشته بانک‌ها ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند. پس چرا این میزان وام سرمایه گذاری و هدایت نشده است؟ در صورتی که می‌توانست در تولید قرار بگیرد.به این دلیل است که بازار‌هایی موازی را در کنار این درست کردیم مثل بازار ارز.

وی بیان کرد: این بازار ارز را خود بانک مرکزی ایجاد کرده است. بازار ثانویه، بازار نیمایی و بازار آزاد توسط بانک مرکزی ایجاد شده اند؛ بنابراین بانک مرکزی مقصر اول هدایت نقدینگی در اقتصاد است. این بانک می‌توانست با سیاست‌های درست ارزی کاری کند که ارز منشا سفته بازی نباشد.