به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: نکته مهمی که در طرح قانون بانک مرکزی باید حذف شود، تعیین سقف نرخ سود توسط هیات عالی یا شورای سیاست‌گذاری پولی است.

وی بیان کرد: به نظر من شورای سیاست‌گذاری پولی نباید این کار را انجام دهد. نرخ سود یا نرخ بهره باید به صورت درون‌زا توسط بانک‌ها تعیین شود و اگر قرار است هدایت اعتباری توسط بانک مرکزی انجام شود باید در قالب بازار بین بانکی انجام شود.