به گزارش «نود اقتصادی»، محمدحسین‌ حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مهمترین هدف طرح قانون بانک مرکزی که در جلسه امروز فوریت بررسی آن در صحن با تصویب شد، اقتداربخشی به این بانک است و بعد از تبدیل آن به قانون، بانک مرکزی دارای ساز و کار، اختیار و وظایفی می‌شود که می‌تواند بخوبی بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی را مدیریت کرده و نقدینگی کشور را به سمت تولید و رفاه اجتماعی هدایت کند.

وی بیان کرد: اکنون بانک‌ها تولید نقدینگی و مال سازی کرده و کالاهای غیرضروری و لوکس وارد می‌کنند و مشغول بنگاهداری هستند و تمام این موارد در نتیجه ضعف بانک مرکزی بوجود آمده و امیدوارم با تصویب این قانون، بانک مرکزی یک رویه و اقتدار جدید پیدا کند.