به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای گمرک ایران، در ۱۲ماهه سال گذشته کشورمان از ۱۲۴ کشور جهان کالا وارد کرده که در این میان، کشور آمریکا در رتبه ۳۰ با بیشترین صادرات به ایران قرار دارد.

طبق آمارهای گمرک، واردات ایران از آمریکا طی سال گذشته نزدیک به ۸۰ میلیون دلار بوده که این مقدار از میزان واردات کشورمان از ۹۴ کشور جهان بیشتر است.

برای مثال واردات ۸۰ میلیون دلاری ایران از آمریکا درحالی است که واردات کشورمان از کشورهای همسایه همچون جمهوری آذربایجان ۷۶ میلیون دلار، از ترکمنستان ۲۰ میلیون دلار، از لبنان ۱۳، قطر ۸، کویت ۷.۴، افغانستان ۴.۱ و از مصر نیز ۳/۸ میلیون دلار بوده است.