به گزارش «نود اقتصادی»، زمزمه‌هایی دایر براین شنیده شده که برنامه‌ریزی برای اوورهال یا تعمیرات دوره‌ای ۳۱ سکوی گازی پارس جنوبی به طور همزمان درحال انجام است. تعمیرات اساسی یا به اصطلاح اورهال، مجموعه فعالیت‌هایی است که در آن تأسیسات صنعتی به صورت دوره ای یا درصورت لزوم، مورد بازبینی کارشناسان قرار می گیرد تا از خرابی دستگاه‌ها پیش از بروز هرگونه اتفاق جلوگیری شود.

به طور معمول و با هدف جلوگیری از افت فشار گاز در سراسر کشور در سالیان اخیر، سکوهای گازی پارس جنوبی هیچگاه به صورت همزمان اوورهال نشده اما شنیده شده که این بار و برخلاف رویه جاری، تمامی سکوها به طور همزمان، تعمیرات دوره ای می‌شوند.

برآورد شده که تعمیرات دوره ای سکوهای گازی پارس جنوبی دستکم ۵ ماه به طول بیانجامد. این احتمال وجود دارد که در صورت اجرایی شدن کامل این طرح، گاز سراسر کشور دچار افت فشار محسوسی شود.

ایران در حال حاضر با توسعه پارس جنوبی، ‌ظرفیت تولید گاز خود را به یک میلیارد متر مکعب در روز رسانده است. از این میزان حدود ۷۰ درصد سهم پارس جنوبی است.

مقدار گاز تزریق‌ شده به شبکه خطوط سراسری در زمستان سال گذشته حدود  ۸۱۰ میلیون مترمکعب بود که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال ما قبل از آن، افزایش ۱۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد.