به گزارش «نود اقتصادی»، حبیب اسدالله نژاد، نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اظهار داشت: همه مرغداران مرغ زنده را با قیمت هرکیلو ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تحویل کشتارگاه می دهند و این رقم در برخی استان ها کمتر هم می شود. 

وی بیان کرد: بنابراین در کل کشور باید مرغ با قیمت مصوب توزیع شود و هیچ فروشگاهی مجاز به فروش مرغ بالاتر از ۲۴ هزارو۹۰۰ تومان نیست. اگر چنین موضوعی در حال وقوع است، سیستم توزیع همچنان مشکل دارد.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی افزود: براساس آنالیزهایی که انجام داده بودیم نرخ مصوب مرغ بایستی بیشتر از این مقدار می شد ولی چون بازار نیازمند ثبات بود تولیدکنندگان قیمت مصوب را پذیرفتند و آن را اجرا می کنند.

اسدالله نژاد افزود: موضوعی که باید به آن توجه شود قیمت جوجه یکروزه است که به بیش از ۶۰۰۰  تومان رسیده است و با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان به دست تولید کننده نمی رسد؛ در حالی که قیمت جوجه یکروزه بر مرغ حدود ۷ درصد اثر تورمی دارد. همچنان نهاده با ۱۰ تا ۱۵ روز تاخیر به دست مرغدار می رسد که این مشکل هم بایستی حل شود.