به گزارش‌ «نود اقتصادی»، مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت اظهار داشت: آقای آخوندی با بیان این مطلب که کشور در سال ۱۳۹۲ در آستانه قحطی بوده در اصل به بیان افکار و باور خویش پرداخته است و این اظهار نظر حاکی از آن است که وی تصور درستی از واقعیت‌های کشور نداشته و در جریان امور نبودند و علیرغم تلاش ما و همکاران دولت دهم برای تفهیم شرایط و وضعیت کشور، گوش شنوایی وجود نداشت. 

وی بیان کرد: اگر اینها مدعی تنظیم بازار هستند و قدرت تنظیم بازار را دارند و  در سال ۹۲ باعث نجات کشور از قحطی شده اند چرا از تنظیم بازار شب عید ۱۴۰۰ عاجز بودند؟ لذا از آنجا که در آن روزها هیچ مشکلی برای آنها در تنظیم بازار رخ نداد، ناشی از آن بود که ما در دولت دهم ذخایر کافی از کالاهای اساسی برای آنها فراهم کرده بودیم و در نتیجه سخنی که آقای آخوندی در مورد قحطی گفتند درست نیست. اما برداشت من از مجموعه رفتارهای آقای آخوندی این است که مطالب مطرح شده از سوی آقای آخوندی باور درونی‌شان بوده است.