به گزارش «نود اقتصادی»، طبق گزارش مرکز آمار قیمت ۲۴ ماده خوراکی پر مصرف نسبت به ابتدای سال ۹۷ (زمان بازگشت تحریمها) به طور متوسط ۲۴۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در طول سه سال گذشته رئیس جمهور بارها اعلام کرده که دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از ابتدای آغاز جنگ اقتصادی موفق عمل کرده است.