بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت مواد خوراکی در آذر ماه سال ۹۹ نسبت به مرداد ۹۲ ( آغاز به کار دولت تدبیر و امید) بیش از ۴.۶ برابر افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مسکن هم در این مدت ۲.۹ برابر شده است. 

گفتنی است قیمت اقلام خوراکی در سبد مصرفی سه دهک کم برخوردار جامعه ۳۵ درصد و مسکن ۳۰ درصد سهم دارد و روی هم رفته ۶۵ درصد از هزینه‌های این دهکها را تشکیل می‌دهد. بنابراین افزایش قیمت در این بخشها بیشترین فشار را به این اقشار وارد می‌کند.