به گزارش ‌«نود اقتصادی»، دکتر مهدی رزم آهنگ، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: یکی از کارشناسان اصلی حوزه تحریم به نام "گلدن برگ" چند ماه قبل در گزارشی نوشت برای اثر گذاری بر فضای سیاسی ایران باید یک سری رفع نمایشی تحریم‌ها را برای ایران داشته باشیم مانند لغو ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا، رفع تحریم‌های نمایشی علیه مقامات ایران، حمایت از بسته همکاری صندوق بین المللی پول برای حمایت از کرونا. نسبت این امتیازات در برابر انتفاع اقتصاد ایران هیچ است. در بسیاری از اسناد توجه به انتخابات ایران دائما در حال تکرار شدن است. قرار است شاکله و مبنای حقوقی تحریم تغییر نکند، اما به یک کشور معافیت داده می‌شود که تحت یک فرآیند مالی مشخص از ایران نفت بخرند.