به گزارش‌ «نود اقتصادی»، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۰۹۰ (بیست و چهار هزار و نود تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۵۷۷ (بیست و چهار هزار و پانصد و هفتاد و هفت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۹,۱۷۶ (بیست و نه هزار و صد و هفتاد و شش تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹,۷۶۵ (بیست و نه هزار و هفتصد و شصت و پنج تومان) است.