به گزارش «نود اقتصادی»،‌ قاسم ساعدی،  عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: وجود رانت در تامین خوراک پتروشیمی‌ها اظهرمن الشمس است. وجود رانت‌ها و واسطه‌های بسیار، سرمایه‌گذران بخش خصوصی را کم انگیزه کرده است لذا تا مادامی که این واسطه‌گری میان تولید تا توزیع خوراک، همچنین رانت و عدم صلاحیت مدیریتی وجود داشته باشد خوراک پتروشیمی‌ها به درستی تامین نخواهد شد و این مسئله به صنعت پتروشیمی کشور آسیب می‌زند.

وی بیان کرد: وجود شرکت‌های صوری، وجود شرکت‌های دولتی و خصولتی در عرصه صنعت پتروشیمی، عرضه کم در بورس، تفاوت قیمت ۳ برابری خوراک در بازار سیاه نسبت به بورس و سیاست‌گذاری‌های غلط در قیمت‌گذاری خوراک این صنعت از دیگر دلایل عدم تامین درست و منطقی خوراک پتروشیمی‌ها به شمار می‌آیند.