به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های گمرک ایران، در ۹ماهه امسال ۸۶۰ میلیون و ۱۴۰ هزار دلار دارو وارد کشور شده که این میزان در مقایسه با واردات ۹۱۲ میلیون و ۴۸۳ هزار دلاری ۹ماهه سال ۹۸ کاهش ۵/۷ درصدی را نشان می‌دهد.