به گزارش «نود اقتصادی»، قنبری رئیس سازمان خصوصی سازی در آغاز مراسم برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی گفت: متولی سهام عدالت وزارت اقتصاد و دارایی است و سازمان خصوصی سازی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه اجرایی را برعهده دارد، در چند سال گذشته که این کار به سازمان خصوصی سازی واگذار شده  توانستیم  سامانه سهام عدالت را تهیه کنیم.

او بیان کرد: در این سه سال ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب سهامداران در سه مرحله  وازیر شده است.

قنبری گفت: همچنین در رابطه با سهام عدالت وراث افراد متوفی نیز اقداماتی صورت گرفته است.

او بیان کرد: اداره سهام آن دسته از افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به شرکت‌های سرمایه گذاری مرکزی انتقال پیدا کرده است.

قنبری گفت: تعداد یک میلیون و هشتصد هزار نفری که می‌گویند که کارت سهام عدالت دارند، اما اسم آنها در سازمان خصوصی سازی ثبت نشده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در رابطه با واگذاری شرکت‌ها گفت:سازمانی به این عریض و طویلی شکل گرفته که واگذاری‌ها را با منطق و اصول انجام دهد، گاهی واگذاری‌ها به مشکل بر می‌خورد که بسیار طبیعی است اگر واگذاری‌ها مطابق مفاد قانونی انجام شود مشکلی پیش نمی‌آید هم خریدار و هم فروشنده خودشان را مشروط به مفاد بدانند.

او بیان کرد:در رابطه با جزئیات واگذاری هفت تپه اطلاع زیادی ندارم.

قنبری گفت: واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در جریان است، اولین باشگاهی که وارد بازار سرمایه می‌شود پرسپولیس خواهد بود، زیرا اطلاعات دقیق تری برای سازمان بورس ارسال کرده است.

او بیان کرد:باشگاه استقلال نیز با یک تاخیر یک هفته‌ای بعد از پرسپولیس وارد بازار سرمایه می‌شود. این کار در دهه فجر انجام می‌شود، اما ما می‌خواهیم واگذاری‌ها با دقت انجام شود تا بعد‌ها با گرفتاری‌هایی که در واگذاری‌ها گذاشته شاهد آن‌ها بودیم مواجه نشویم.

منبع:ایسنا