به گزارش «نود اقتصادی»، علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: سالانه میلیاردها دلار از اموال بیت المال در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد ولی هیچ گاه شاهد کاهش قیمت نبوده ایم. قیمت مرغ و سایر کالاهای اساسی این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

وی بیان کرد: دولت اگر به دنبال کاهش قیمت ها و حمایت از مصرف کنندگان است، یارانه را مستقیم به خود مردم دهد. درحالت فعلی یارانه و پول مردم چند دست می چرخد و در انتها به صورت ناقص به مردم می رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو هم باید حذف شود. درحال حاضر به دلیل قیمت پایین دارو شاهد قاچاق آن به کشورهای همسایه هستیم. منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید به بیمه های خدمات درمانی پرداخت شود و با پوشش بیمه ای از مصرف کنندهای واقعی دارو حمایت شود.