به گزارش «نود اقتصادی»، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان داده مجلس‌هایی که نسبت به بودجه حساسیت‌هایی بالایی داشتند، تاثیر کمی بر آن داشتند (نهایت چهار یا پنج درصد) و این در حالی است که بودجه ما ساده و بیشتر بحث درآمدی است و سیاست‌گذاری‌ها خیلی در آن جایگاهی ندارد.

وی بیان کرد: من فکر می‌کنم مجلس با هر نیتی، اعم از سیاسی، عدالت‌خواهی یا نظارت که وظیفه آنهاست، به جای حساسیت بر لایحه بودجه و انرژی گذاشتن برای آن، در بخش تفریغ دقت‌ داشته باشند. در سالیان اخیر زمانی که گزارش تفریغ می‌آید شاهد انحرافات شدید و مساله‌دار هستیم و هیچ دقتی متوجه آن نمی‌شود.