به گزارش «نود اقتصادی»، حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار داشت: اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد رانت می‌کند، جلوی رانت خواران را بگیرید، چرا قصد افزایش قیمت ارز را دارید؟ اگر دنبال یکسان سازی هستند، چرا نرخ مبنا را بازار آزاد گرفتند؟ نمایندگان مجلس باید به این موضوع دقت کنند. 

وی بیان کرد: من مفهوم ارز ترجیحی را اصلا قبول ندارم، اتفاقاً به نظرم ۲۰ هزار و ۲۴ هزار تومان ارز ترجیحی است، ارز ترجیحی برای صادرکننده است، صادرکننده غیرنفتی کسی که می‌خواهد منافعش را افزایش بدهد، ما آمدیم به نفع آن افراد ترجیحاً دلار را ۲۴ هزار تومان کردیم، دلار ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی نیست، دلار ۲۴ هزار تومانی ترجیحی است.