به گزارش «نود اقتصادی»، مینو کیانی راد، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: ضعف ساختار اقتصادی به مراتب تاثیر بیشتری از تحریم دارد. ۷۰ درصد بیماری اقتصاد ایران و مشکلات در مبادلات تجارت خارجی، ناشی از ساختار آن است و تنها ۳۰ درصد از تحریم است.

وی بیان کرد: قبل از برجام زحمات زیادی در خصوص مواجهه با تحریم انجام شده‌بود؛ مانند سامانه سپام، پورتال ارزی، مرکز مبادلات ارزی، سامانه عوارض گمرکی، ظرفیت صرافی‌ها، مذاکرات پیمان‌های پولی، شیوه مداخله در بازار ارز و اقدامات دیگر، اما پس از برجام این اقدامات کنار گذاشته شد.

 معاون ارزی اسبق بانک مرکزی افزود: در طول سال‌های اخیر ایران بیشترین صدمه را از نظام دلاری آمریکا متحمل شده است؛ اما در عین حال درحال حاضر با قدرت میتوان گفت بانک مرکزی ایران از هیچکدام از راهکارهای مدرن خنثی کردن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند.