به گزارش «نود اقتصادی»، احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: باید محاسبه قیمت نفت و حقوقات ورودی گمرکی شفاف و روشن شود تا منابع درآمدی قابل رهگیری و ارزیابی صحیح باشند، همچنین باید در تنظیم سبدهای حمایتی متشکل از کالاهای اساسی و دارو که مورد حمایت اصلی ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بوده دهک‌های پایین را مورد توجه قرار دهیم. اکنون ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد اما به دلیل اشکالات متعدد در شبکه توزیع و نظارت کالاها با قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی به دست مردم نمی‌رسد.