به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: براساس گزارش ارائه شده شرکت هفت تپه با ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین‌تر عرضه شده است، حال پرسش این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟

وی بیان کرد: براساس قانون هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند. براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره و بر عملکرد وزرا نظارت می کند، حال سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور -که خود مطرح می‌کند "من مجری قانون اساسی هستم"، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟ رئیس جمهور باید به صورت مستقیم به این حوزه ورود کند.